VIDEO

Show ca nhạc “Kỷ niệm 1.000.000 Exciter của Yamaha” tại Bình Dương: Issac “Tắt Đèn”

Show ca nhạc “Kỷ niệm 1.000.000 Exciter của Yamaha” tại Bình Dương: Issac “Bóng Bóng Bang Bang”

Show ca nhạc “Kỷ niệm 1.000.000 Exciter của Yamaha” tại Kiên Giang: Hồ Ngọc Hà “Destiny

Show ca nhạc “Kỷ niệm 1.000.000 Exciter của Yamaha” tại Kiên Giang: Hồ Ngọc Hà “Cả một trời thương nhớ”

Show ca nhạc “Kỷ niệm 1.000.000 Exciter của Yamaha” tại Bình Dương: Thủy Tiên “Kiss Me”

Show ánh sáng Laser demo do Hưng Trần Event sản xuất:

Chương trình ca nhạc “Tình ca mùa xuân 2018 tại Trường THPT Nguyễn Du”

Gala âm nhạc chào mừng sự kiện “Trường Đại học Lạc Hồng đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia”

Show VP bank: 45 giây

Chương trình ca nhạc VP Bank tổ chức tại Khu du lịch Văn Thánh